המנהל הפדגוגי
הפיקוח על הקונסרבטוריונים
המזכירות הפדגוגית
אגף אמנויות

קטלוג החינוך המוזיקלי בישראל