צלילי המוזיקה

מבחר פעילויות ודגמי הוראה לבית ספר יסודי עם הקשרים לתיק תכניות לימודים