תכנית לימודי כלי קשת

צליל וקשת - תכנית לימודי כלי בקבוצות, בליווי טכנולוגית אימון והוראה