הפרויקט החברתי בחט"ב

שירת המונים בחטיבות הביניים – מקהלה וקהילה