מפגשים עם יוצרים

קהילה פוגשת את יוצרי התרבות הישראלית